Altris börjar tillverka banbrytande katodmaterial i Sandviken

3 May 2022

Idag har Altris AB och AB Sandvik Materials Technology skrivit på ett avtal för att öppna en ny anläggning i Sandviken, där Altris ska tillverka katodmaterial till natriumjonbatterier i industriell skala. Ferrum, som den nya anläggningen heter, har en årskapacitet på 2 000 ton av Altris eget banbrytande katodmaterial Fennac, vilket i praktiken betyder att man kommer att förse marknaden med hållbara natriumbatterier motsvarande 1 gigawattimme per år.

Att förlägga produktionen till Sandviken var ett naturligt val för Altris. Tack vare Sandvik AB:s långa erfarenhet av svensk industri samt den befintliga infrastrukturen kan man nyttja den expertis som finns på plats, både under installationsskedet och när själva tillverkningsprocessen kommit igång. Läget ger också utrymme för att skala upp verksamheten under de kommande åren. Ytterligare en faktor som gör Sandviken till ett attraktivt val är det stöd Sandvikens kommun och Region Gävleborg erbjuder till industriutveckling som främjar framtidens fossilfria energiförsörjning i området.

I Ferrums lokaler kommer man för första gången industriellt framställa Fennac, ett material som används i katoderna i natriumjonbatterier. Katodmaterialet Fennac är exceptionellt hållbart då det bygger på giftfria och rikligt förekommande grundämnen. Även om materialet i sig inte är nytt, har Altris utvecklat och tagit patent på en ny metod som innebär en tillverkningsprocess i låga temperaturer och omgivningstryck, vilket gör det till ett mer hållbart och kostnadseffektivt alternativ.

”Vi är mycket glada att Sandviken får bli hemorten för vår första industriella produktionsanläggning” säger Tim Nordh, Altris CTO. ”Ferrum är inte bara en viktig milstolpe i Altris historia, utan dess existens är också ett bevis på att våra investerare och kunder tror på en framtid med natriumjonbatterier.”

”Det är fantastiskt roligt att Altris väljer att etablera sig i Sandvikens kommun och de blir dessutom en stark komplettering till vårt varumärke Sandviken Pure Power™” säger Jan Fagerström, Chef Näringslivsenheten Sandvikens kommun. ”Etableringen möjliggjordes tack vare ett konstruktivt samarbete med Sandvik Materials Technology”.

Arbetet i den 1 800 kvadratmeter stora anläggningen Ferrum beräknas komma igång under våren 2022, och de första varorna ska finnas tillgängliga på marknaden i början av 2023. I och med den nya anläggningen i Sandviken är Altris nu verksamma på tre orter. Företagets huvudkontor och forskningslaboratorium ligger i Uppsala och försäljningskontoret i kinesiska Guangzhou.