AGM 2021

Poströstning  / Absentee ballot

Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand via poströstning. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas som finns tillgängligt senast 4:e maj. Det ifyllda formuläret ska skickas till nedan adress och inkomma senast dagen före stämman. Ladda ner poströstformuläret här: Poströstformulär Altris AB Årstämma 2021

 

Shareholders may exercise their voting rights by voting in advance by absentee ballot. When voting by absentee ballot, a special form shall be used, available at latest 4th of MayA completed form shall be sent to below address and received by the Company no later than day before the general meeting. Download the ballot paper here: Poströstformulär Altris AB Årstämma 2021

 

Altris AB
Att: AGM 2021
Kungsgatan 70b
753 18 Uppsala